Attorney Profiles

Attorney profiles

Patent Attorney

 • Hiroshi Kobayashi
 • Norio Ohmori
 • Nobushige Furuhashi
 • Yasuhito Suzuki
 • Takashi Fujita
 • Tomohisa Sugiyama
 • Kyoko Tamura
 • Tsukasa Iguchi
 • Emiko Nishizawa
 • Ryo Hoshikawa
 • Koichi Iwata
 • Aya Takizawa
 • Maki Yoshimitsu
 • Taro Ushio
 • Katsuhisa Akutsu
 • Tomohiro Maruyama
 • Saori Oga
 • Yoshimasa Nakamura
 • 植竹友紀子
 • 藤 拓也
 • Go Arai
 • Mitsuru Hakoda
 • Motoki Mitsuhashi
 • Sayaka Hirakawa
 • Akie Ohno
 • Hidetoshi Ishihara